Custwijc als multifunctionele locatie

Geschiedenis

De Lange Ruige Weide bestond vroeger uit de kernen Driebruggen, Waarder, Hekendorp, Oukoop en Papekop. In de kernen bleek behoefte aan een sportzaal en ruimte voor culturele activiteiten zoals de zang - en muziekvereniging. Door inzet van inwoners kon de zaal worden opgericht. Beheert door Stichting Verenigingsgebouw Irene te Lange Ruige Weide  en vanaf 5 februari 1959 Stichting Dorpshuis Lange Ruige Weide –Driebruggen en omgeving. Inmiddels is de stichting omgedoopt in Stichting Custwijc naar de achterliggende polder van de huidige locatie. De stichting beheert het dorpshuis en de sporthal.

Toekomst

De sporthal heeft zijn vaste gebruikers op de doordeweekse avonden. Overdag wordt die tot nu toe alleen door de basisscholen gebruikt. Met andere woorden ruimte genoeg voor nieuwe activiteiten overdag en ook op de zondag (vanaf 11.00uur).

Het bestuur van Stichting Custwijc heet u van harte welkom

Henk Schwab, Voorzitter
Marijke Groot, Secretaris
Rien van Duuren, Penningmeester
Ruud Kromwijk (bestuurslid)

Mist u nog gegevens, heeft u  suggesties, vragen of opmerkingen:  stuur een mail naar anjabout@gmail.com